مسافر دویرج

سرشناسنامه: صادقی محبوبه ۱۳۵۳

عنوان و نام پدید آور

عالمان سردار شهید محمد قربانی محبوبه صادقی، ویراست موسته فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان

مشخصات نشر :دامغان ستارگان پر فروغ ۱۳۹۹

مشخصات ظاهری: ۲۷۰ ص ۱۴۵ – ۲۱۱۵ س،م

عنوان کتاب و پدیدآور: مهمان دوبرج – مجموعه خاطرات سردار شهید محمد قربانی به قلم محبوبه صادقی

ویراستاری:موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان

صفحه آرایی: موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان – هدیه دریانی

نوبت چاپ و سال انتشا : اول ۱۳۹۹۰

شمارگان و قیمت ۷۸۰۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی : منابع استاد و مدارک موجود در موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان

کلیه حقوق این اثر برای موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان محفوظ است.

نشانی مرکز پخش : سمنان – دامغان – میدان ۱۵ خرداد – خیابان ۱۷ شهریور – پلاک ۱۰ تلفن : ٣۵٢۴۴۶۵١ -٣۵٢۵۴٢۵٠ – ٠٢٣ این کتاب با حمایت مالی خیرین عزیز و ارادتمندان به ساحت شهدا به چاپ رسیده است.