«شهید مهدی باقریان»

نام پدر: علی اصغر
مسئولیت: معاون گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۱۱/۱۶
تاریخ شهادت: ۱۳۶۴/۰۱/۰۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماه محرم که نزدیک می‌شد، بچه‌ها و جوانان با بزرگ­ترها حسینیه معصوم‌‌زاده را سیاه­پوش می‌کردند.مهدی جوان بود و در برنامه گروهی شرکت می‌کرد.
وقتی به خانه آمد برایمان تعریف کرد: «آقایی آب آورد و به‌‌شوخی گفت: ’آب پولیه. هرکسی آب می‌خواد، اول پولش رو بده تا بهش آب بدم.‘
من هم گفتم: ’عیبی نداره. بچه‌ها! آب بخورین من پولش رو می‌دم.‘
همه خوردن و آخرتر از همه خودم خوردم و با تشکر از اون آقا سلام بر حسین شهید دادم. گفتم: ’یک سلام بر حسین شهید هم از طرف همه بچه‌ها به جای پول.‘ پیرمرد از این کارم خوشش اومد و برام دعا کرد.»

(خاطره ایی از عذرا باقریان- خواهر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ