«شهید لطف الله امیرشریفی»

فرزند:حبیب الله                  
مسئولیت: مسئول تدارکات خط                          
تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۱/۰۶     
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۲/۱۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عملیات والفجر ۴ هواپیماهای عراقی مقر نیروها را در خط بمباران می کردند. آمبولانس وسط مقر پارک شده بود.
عیسی ابراهیمی فریاد زد : « الان آمبولانس رو می زنن.»
لطف الله سریع خودش را رساند و  آن را به داخل سنگر برد. با خبر شدیم نیاز به آمبولانس دارند. لطف الله با شجاعت و سرعت خودش را رساند. هواپیماها مقر را هدف قرار دادند. تعدادی مجروح شدند و او به آرزوی دیرینه اش که شهادت بود رسید.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ