«شهید حمیدرضا منشی زاده»

نام پدر: عباسعلی
مسئولیت: تک تیرانداز
تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۱۲/۰۳
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از اتاق که بیرون آمد، خنده‌ام گرفت. پرسید: «مادر! بگو چطوره؟ حالا باور می‌کنن؟»
گفتم: «بچه! برو کفش و لباس‌هات رو دربیار؛ خودت رو دلقک کردی!»
آستین‌‌ها را تا زد و شلوار را کشید روی پاشنه کفش. دست به کمر زد و منتظر ماند. گفتم: «سن تو کمه و نمی‌تونی بری. با کفش پاشنه­ بلند به پا‌‌ کردن و لباس گشاد به تن‌‌ کشیدن که قدت بلند نمی‌شه، کش هم نمیای.»
گفت: «دعا کن این دفعه اسم من رو بنویسه و برم جبهه تا بتونم سفارش‌های داداش محمدرضا رو به ­جا بیارم. این‌‌طوری وصیت یک شهید رو به­ جا می‌آرم و به وظیفه‌ام عمل می‌کنم.»

(مادر شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ