«شهید محمدرضا عالمی»

نام پدر: حسین
مسئولیت: فرمانده دسته پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۱/۲۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۴/۲۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد و شهید یحیی در پشت جبهه هم کار فرهنگی می‌کردند. با جوان‌هایی که به اصطلاح تو خط نبودند و ظاهر نامناسبی داشتند دوست می‌شدند. کم‌کم این‌ها را به مسجد می‌بردند اما غصۀ محمد از آنجا شروع می‌شد که افرادی تنگ‌نظر و سطحی‌‌نگر کاری می‌کردند یا حرفی می‌زدند که این‌ها را از مسجد فراری بدهند ولی آن‌ها هم‌چنان به کار خودشان ادامه می‌دادند و خسته نمی‌شدند.

(خاطره ایی از حسن صالحی دوست شهید)

Gol-2محمدرضا همیشه سعی می‌کرد دوستانی انتخاب کند که انقلابی و با ایمان باشند و از طبقۀ ضعیف و متوسطه جامعه، تا بتواند گره‌ای از مشکلات آن‌ها باز کند و در غم و شادی آن‌ها شریک باشد. در انفاق و کمک به دیگران از هیچ‌کاری دریغ نمی‌کرد.
ساده‌زیست بود و بی‌ریا. با مردم نشست و برخاست می‌کرد.

(خاطره ایی از آقای عبدالله زاده دوست شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ