«شهید رمضان طالبی»

فرزند: حسین              
مسئولیت: راننده تدارکات محور عملیاتی
تاریخ تولد: ۱۳۱۵/۰۹/۰۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۲۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جهاد زیر پل بزرگی نزدیک خرمشهر سنگر درست کرده بود. به یکی از بچه ها گفتم: «پهلوان! شام را برای بچه ها ببر خط.»
گفت: «نه پهلوونم، نه جعبه می خوام، نه بهشت.»
حاج رمضان از راه رسید. کلاش (تفنگ) را بر روی دوشش انداخت و سوار شد. سلمانی گفت: «حاج رمضان! هوا پسه، شهید می شی.»
با لبخند گفت: «داداش! من برای همین اومدم، بعضی ها لیاقت ندارن.»
فردا خبر آوردند به شهادت رسیده. بچه ها گفتن راست می گفت، شهادت لیاقت می خواد.
Gol-2آخرهای تابستان از شاهرود بار می آوردیم. مشغول پیاده کردن بار هلو و شلیل و … بودیم که پدر گفت: «کافیه، بقیه را ببرید راه آهن و بین نیروهایی که به جبهه ها می روند تقسیم کنید.»
وقتی میوه ها بین سربازها تقسیم می شد، پدر راضی و خوشحال به خانه بر می گشت.

(خاطره ایی از فرزند شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ