«شهید احمد سمیعی»

نام پدر: حسن
مسئولیت: مسئول ماشین آلات قرارگاه
تاریخ تولد: ۱۳۳۱/۱۲/۰۸
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۰۲
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیصدوبیست و نه روز در جبهه خدمت کرد. قبل از  شروع جنگ راننده ی بلدوزر بود. یکی از آثار  باقی مانده او جاده کوهستانی روستای بادله کوه است که شب و روز در آنجا کار کرد. مردم منطقه از تلاش های او به نیکی یاد می کنند.
بعد از جنگ تحمیلی با همان بلدوزر به جبهه رفت. همه به او دایی احمد می گفتند. در جبهه جنوب و غرب فعالیت داشت. در هر فرصتی خودش دست به کار می شد، خصوصاً وقتی کار با لودر خطرآفرین می شد.

(خاطره ایی از حاج مرتضی علی آبادیان – همرزم شهید)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ