«شهید حسین یحیی»

نام پدر: محمدمهدی
مسئولیت: فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۴/۰۸/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۷/۰۵/۰۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چند روز قبل از عملیات مرصاد بود. آمدیم دامغان برای جذب نیرو. نیمه‌‌شب رسیدیم. آن وقت شب نمی‌شد که برویم خانه. تصمیم گرفتیم توی نمازخانه سپاه بخوابیم. نمازخانه پر از عکس‌های شهدا بود. حسین را دیدم که محو آن‌‌ها شده بود.
آهی کشید و گفت: «جنگ تموم شد و ما موندیم!»
آه حسین کار خودش را کرد و در عملیات مرصاد شهید شد.

(حسین فلاحتی نژاد – همرزم شهید)

Gol-2بارها به من گفت که ازدواج کنم.
می‌گفتم: «خرج و مخارج زندگی چی می‌شه؟»
می‌گفت: «حقوق منو نصف می‌کنیم.»
فقط دوهزاروپانصد تومان حقوق می‌گرفت. چیزی نبود که…

(حسن – برادر شهید)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ