جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب مجنون

خاطراتی از شهید علی مؤمنی 25 ژوئن 16

خاطراتی از شهید علی مؤمنی

«شهید علی مؤمنی»

نام پدر:غلامحسین
مسولیت: فرمانده دسته پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۴/۲۸
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۴/۲۹

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطراتی از شهید محمدرضا عالمی 19 ژوئن 16

خاطراتی از شهید محمدرضا عالمی

«شهید محمدرضا عالمی»

نام پدر: حسین
مسئولیت: فرمانده دسته پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۱۱/۲۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۴/۲۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطره ای از شهید محمد ربیع زاده 14 ژوئن 16

خاطره ای از شهید محمد ربیع زاده

«شهید محمد ربیع زاده»

نام پدر: عباس
مسئولیت: معاون گردان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۶/۰۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۱۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
شهید حسن گلشنی 1 سپتامبر 14

شهید حسن گلشنی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

خدایا اگر بی نیازی ات را گواه بگیرم، بر تمام لحظات نیازمندی ام، چه حقیرانه اندیشه ام را به رخ کشیده ام. پس ای دانای بزرگ! با توکل به تو، قلم به دست گرفته ام و حسن ختام این لحظه های سرخ را که منتی بود از بهترین و ناب ترین لحظات اندک بنده مخلصت که به تدبیر و تقدیرت شریکم نمودند، به یاری خودت و مدد آنان بر صفحۀ کاغذ جاری کنم اما آخرین اوراق مربوط به گلی دیگر از گل های بهشتی است به نام حسن که به راستی حسن ختام بوستان زندگی آقامهدی گلشنی بود، با دوازده فرزند.
نامش را به مدد جوانان اهل بهشت، حسن گذاشت. زمانی که در شهر گنبد چشمانش را باز کرد، سال هزاروسیصدوچهل وچهار بود.
کودکی حسن تا قبل از شروع دبیرستان در گنبد گذشت. پس از آن راهی زادگاه پدر، دامغان شدند.حسن که از استعداد و نبوغ سرشاری برخوردار بود، در دورۀ تحصیلات ابتدایی و راهنمایی همیشه از دانش آموزان ممتاز بود. آقامهدی، پدرش، در سایۀ لطف خداوند و کتاب خدا او را چنان پروراند که حسن خوب فهمیده بود زندگی بیهوده نیست.

ادامه مطلب

ادامه مطلب