جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید قربانعلی افضلی

شهید قربانعلی افضلی 6 آگوست 14

شهید قربانعلی افضلی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

همیشه پای رفتن و عزم ساختن داشت. همیشه عشق سوختن داشت. هر جا که حلقه‌ای بود و محتاج شمعی برای روشنگری، او هم بود. صدای بیدار زمان بود برای جاده‌های مشتاق تا بدانند شهیدان زنده‌اند. خاک متبرک جبهه‌ها زیر قدم‌های او دوباره جان می‌گرفت.

ادامه مطلب

ادامه مطلب