جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید داود فتحی

شهید داود فتحی 2 سپتامبر 14

شهید داود فتحی

 

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

داود فرزند علی، در خانواده‌‌ای کشاورز و دین‌‌دار، در اولین روز بهار سال هزاروسیصدوپنجاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاه خود، روستای حاجی‌‌آباد سبحان دامغان گذراند و برای ادامۀ تحصیل در دورۀ راهنمایی به روستای صیدآباد می‌‌رفت. او در حین تحصیل در کار کشاورزی نیز به پدرش کمک می‌‌کرد.

در همان دوران بود که عشق و علاقۀ او به حضور در جبهه شکل گرفت. بارها از خانه و مدرسه برای همراه‌‌شدن با کاروان رزمندگان فرار کرد تا سرانجام در سن چهارده‌‌‌‌سالگی وقتی در پایۀ دوم راهنمایی درس می‌‌خواند، به‌‌عنوان بسیجی، علی‌‌رغم مخالفت اطرافیان به جبهه اعزام شد و در سن شانزده‌‌سالگی در ماووت براثر اصابت تیر به صورت، در تاریخ بیست‌‌وچهارم اسفندماه سال هزاروسیصدوشصت‌‌وشش، به شهادت رسید و جسم پاکش در حاجی‌‌آباد حاج‌‌علی‌‌محمد در خاک آرمید.

“راهش جاوید باد”

ادامه مطلب