جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید امیر بختیان

خاطره ای از شهید امرالله (امیر) بختیان 13 ژوئن 16

خاطره ای از شهید امرالله (امیر) بختیان

 «شهید امرالله (امیر) بختیان»

نام پدر: حسین
مسئولیت: تک تیرانداز
تاریخ تولد: ۱۳۳۸/۱۰/۲۰
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۵/۰۵

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب