جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهيد حسينعلي اكبرپور

خاطره ای از شهید حسینعلی اکبرپور 15 آوریل 16

خاطره ای از شهید حسینعلی اکبرپور

«شهید حسینعلی اکبرپور»

نام پدر: نوروزعلی            
مسئولیت: مسئول محور عملیات
تاریخ تولد: ۱۳۴۵/۰۵/۱۹
تاریخ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۱۹

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب