جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب خونین پر

شهید ابوالقاسم جابرزاده 17 آگوست 14

شهید ابوالقاسم جابرزاده

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

ابوالقاسم فرزند علی‌اصغر، در تاریخ دوم فروردین سال هزاروسیصدوبیست‌ویک در روستای حسین‌آباد دولاب دامغان به دنیا آمد. در کودکی پدر خود را از دست داد و تحت سرپرستی مادر روزگار را گذراند. برای سربازی به تهران رفت. در زمان بیکاری به گرمابۀ برادر می‌رفت و به او کمک می‌کرد. در سال هزاروسیصدوچهل‌ودو ازدواج کرد و به تهران آمد و همان‌جا ساکن شد. خداوند به او هفت فرزند عطا کرد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب