جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب خانواده مذهبی

شهید رجب پریمی 14 آگوست 14

شهید رجب پریمی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

رجب پریمی نهم اردیبهشت سال هزاروسیصدوسی‌ویک در روستای خورزان، از توابع شهر دامغان در خانوادۀ مذهبی به دنیا آمد. تا پایان دورۀ ابتدایی را درس خواند. برای کمک به هزینه‌های زندگی به یاری پدر شتافت و به کار بنایی و کارگری مشغول شد. بعد از مدتی ازدواج کرد که ثمرۀ ازدواجش سه فرزند است.

ادامه مطلب

ادامه مطلب
شهید مهدی بهرامی 12 آگوست 14

شهید مهدی بهرامی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

مهدی فرزند محمدرضا در تاریخ پانزدهم خردادماه هزاروسیصدوپنجاه در شهرستان دامغان چشم به جهان گشود؛ در خانواده‌ای مذهبی و اصیل.

پدر ایشان مغازۀ باطری‌سازی اتومبیل دارد و از این راه زندگی آبرومندی را با زحمت فراوان برای خانواده فراهم می‌کند. او هم یاور پدر بود در مغازه و هم دلگرمی برای مادر در خانه. ادامه مطلب

ادامه مطلب