جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب اصفهان

شهید سید جعفر سیادت 17 آگوست 14

شهید سید جعفر سیادت

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

آخرین روز فروردین سال هزاروسیصدوچهل‌وهشت بود که خدا سیدجعفر را به آقابزرگ و سادات‌‌بیگم بخشید. بچه را که به دست‌‌ سادات‌‌‌بیگم دادند، یادش افتاد که قالیچه‌ای را نذر اسب‌های تعزیۀ محرم کرده است. لبخندی زد و پسرکش را بوسید بعد هم کنارش خواباند و از ایمان و عشق امام حسین(ع) در گوشش نغمه‌ها خواند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب