سرشناسه شعبانی، زهرا ۱۳۴۴

عنوان و نام پدیدآور گلستان در آتش خاطرات سرلشکر شهید حاج محمد ابراهیم علوی بهار شعبانی ،

ویراستاری صفحه آرایی موسسه فرهنگی هنری ستارگان بر فروغ دامغان

مشخصات نشر :دامغان ستارگان پرفروغ ۱۳۹۹

مشخصات ظاهری : ۳۱۴ ص

عنوان و نام پدیدآور : گلستان در آتش خاطرات سرلشکر شهید حاج محمد ابراهیم حقیری / زهرا شعبانی

ویراستار صفحه آرا طراح جلد : موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ

مجری طرح : ادبیات و تاریخ اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان واپایش نهایی مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس منابع مصاحبه صوتی و تصویری و اسناد موجود در مخزن مؤسسه فرهنگی هنری ستارگان استان سمنان – فاطمه مصطفوی فر پر فروغ دامغان

نوبت چاپ و سال انتشار اول – ۱۴۰۰

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه قیمت : ۷۹۰۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی المپیک – قم

کتاب با حمایت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان به چاپ رسیده است. کلیه حقوق این اثر برای مؤسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان محفوظ است. انتشارات ستارگان پر فروغ زیر نظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ میباشد. نشانی مراکز پخش سمنان دامغان – خیابان پاسداران – کوچه فرمانداری پلاک ۱۰ و ۱۶ تلفن : ٣۵٢۴۴۶۵١ – ٢۵٢۵۴١۵٠ سمنان – میدان استاندارد . بلوار دفاع مقدس مرکز فرهنگی دفاع مقدس – کدپستی : ۲۵۱۴۹۱۹۱۱۹ اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان تلفن : ۳۲۱۸۰۹۹۱