عنوان و نام پدیدآور: مجموعه همراه با روزهای جنگ۵ / شهید سید جمال احمد پناهی /

گردآورنده: موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ دامغان

مشخصات نشر: دامغان ستارگان پرفروغ، ۱۴۰۲

مشخصات ظاهری ۲۹ ص شابک


گردآورنده: موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ برداشت از فرهنگنامه شهدای سمنان / شهدای پاسدار استان سمنان / شهید سید جمال احمد پناهی

مجری طرح دفتر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس استان سمنان

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ و سال انتشار: اول زمستان ١۴٠٢ قیمت: ۴۵/٠٠٠ تومان

انتشارات ستارگان پر فروغ زیر نظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان میباشد کلیه حقوق این اثر برای اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان و مؤسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان محفوظ است

نشانی انتشارات : سمنان دامغان – خیابان پاسداران – کوچه فرمانداری – جنب دفتر امام جمعه پلاک ١۵ و ١۶ موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ تلفن : ٣۵٢۴۴۶۵١ – ٣۵٢۵۴٢۵٠-٠٢٣