سرشناسه: احسانی،محمد،۱۳۳۸

عنوان و نام پدیدآورنده: مناجات نامه شهدا/گردآورنده محمداحسانی،به سفارش اداره کل حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان.

مشخصات نشر:دامغان ستارگان پر فروغ۱۴۰۰

مشخصات ظاهری:۲۶۴ص


عنوان:مناجات نامه شهدا/بخش های عرفانی وصیتنامه شهدای استان سمنان

منبع:کتاب۱۳جلدی وضیت نامه کامل شهدا استان سمنان

مجری طرح:دفترنشر و آثاروارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس استان سمنان

ویراستار،صفحه آرا،طراح جلد:موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ

نوبت چاپ وسال انتشار:اول-۱۴۰۰

قیمت: ریال۸۵۰۰۰

انتشارات ستارگان پر فروغ زیرنظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان میباشد.

کلیه حقوق این اثربرای موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان محفوظ است.

نشان مراکزپخش:سمنان-دامغان-خیابان پاسداران-کوچه فرمانداری-جنب دفترامام جمعه-سمنان-میدان استاندارد-بلواردفاع مقدس-مرکزفرهنگی دفاع مقدس- اداره کل حفظ وآثارونشر ارزشهای ذفاع مقدس استان سمنان-تلفن:۳۳۴۸۰۹۹۱