بر انگشت یار سرشانه سعیدی فاطمه ١٣٧۴ سردار دل هاشمیه حاج قاسم سلیمانی

عنوان و نام پدیدآور: بر انگشت بار فاطمه سعیدی

تصویر گر زهرا جلالوند؛ مترجم عباس تویه درواری

ویراستار زهرا رهبری به سفارش موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ داستان

مشخصات نشر دامغان ستارگان پر فروغ ۱۴۰۱

مشخصات ظاهری ۲۱


کاری از گروه کارشناسان کودک و نوجوان موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ سیدرضا جزء مومنی – خدیجه سلمانی الهام عباسی – زینب کردی زینب جمشیدی فر

ویراستار ترجمه انگلیسی مجری طرح دفتر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس استان سمنان فاطمه مصطفوی فر

گرافیک و طراح جلد موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ

گروه سنی جد نوبت چاپ سوم / زمستان ١۴٠١

شمارگان ۵۰۰ نسخه قیمت: ۷۰۰۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی زمزم سحر کلیه حقوق این اثر برای موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ محفوظ است.

کتاب با حمایت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان به چاپ رسیده نشانی مراکز پخش دامغان – خیابان پاسداران کوچه فرمانداری – پلاک ١۵ و ١۶ تلفن ٣۵٢۵۴١۵٠-٣۵٢۴۴۶۵١-٠٣٣ سمنان میدان استاندارد – بلوار دفاع مقدس – مرکز فرهنگی دفاع مقدس – کدپستی ٣۵١۴۹۱۹۱۱۹ – اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان – تلفن : ۳۳۱۸۰۹۹۱