سرشناسه مصطفوی فر، فاطمه ۱۳۵۶

عنوان و نام پدیدآور بازگشت ورگردیین نویسنده فاطمه مصطفوی فرا برگردان به زبان سمنانی علی دولتیان

مجری طرح : دفتر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان، فاطمه مصطفوی فر

مشخصات نشر: دامغان ستارگان پر فروغ ۱۴۰۱

مشخصات ظاهری ۷۴ ص

شابک ۲-۶٢٢٠۵٣۵٧٠٠۸-٩٧٨

شماره کتابشناسی ملی ۹۱۰۹۳۱۹ اطلاعات رکورد کتابشناسی فیپا

نام کتاب بازگشت فاطمه مصطفوی فر

صفحه آرایی طراحی جلد موسسه فرهنگی ستارگان بر فروغ طراحان زینب کردی زهرا جلالوند

نوبت چاپ و سال انتشار اول ۱۴۰۱

شمارگان: ۵۰۰ نسخه قیمت: ۵۵۰۰۰ تومان

انتشارات ستارگان فروغ زیر نظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان بر فروغ دامغان میباشد. نشانی مراکز پخش : سمنان – دامغان – خیابان پاسداران کوچه فرمانداری – جنب دفتر امام جمعه پلاک ۱۵ و ۱۶ موسسه فرهنگی هنری ستارگان بر فروغ تلفن : ۳۵۲۴۲۶۵۱ – ۲۵۲۵۴۲۵۰ – ۰۲۲ سمنان میدان استاندارد بلوار دفاع مقدس مرکز فرهنگی دفاع مقدس – اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان – تلفن : ۲۳۴۸۰۹۹۱