عنوان و نام پدیدآور اشعار هادی / محمد هادی نسب مشخصات نشر دامغان ستارگان پر فروغ ۱۹۰۰ مشخصات ظاهری ۲۲۲ ص

رده بندی دیویی: ۳/۶۲ تا ۸

شماره کتابشناسی ملی ۸۲۳۴۷۷۳

اطلاعات رکورد کتابشناسی فیها صفحه آرا فاطمه الیاسی طراح جلد موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ

نوبت چاپ و سال انتشار اول ۱۴۰۰

شمارگان ۱۰۰۰ نسخه قیمت: ۳۷۰۰۰ تومان

چاپ و صحافی المپیک – قم

انتشارات ستارگان پر فروغ زیر نظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان می باشد. کلیه حقوق این اثر برای مؤسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان است. نشانی مراکز پخش سمنان دامغان – خیابان پاسداران – کوچه فرمانداری – جنب دفتر امام جمعه پلاک ۱۵ و ۱۶ موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ تلفن : ۳۵۲۴۴۶۵۱-۳۵۲۵۴۱۵۰ – ۰۲۳