جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب محمد ایمنی

خاطره ای از شهید محمد ایمنی 13 ژوئن 16

خاطره ای از شهید محمد ایمنی

«شهید محمد ایمنی»

نام پدر: محمدحسین            
مسئولیت: محقق پذیرش قرارگاه حمزه         
تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۵/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۱۶

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب