جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب متجاوزان

شهید عباسعلی خراسانی 30 آگوست 14

شهید عباسعلی خراسانی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

در پنجم دی­ماه صدای فریاد کودکی در روستای کویری خورزان بلند شد. انگار لابه‌‌لای گریه‌‌هایش قول ماندنی کوتاه در زمین را از خدا می‌‌گرفت. با آمدن هر نوزادی هزار آیه محبت بر دل پدر و مادر و اهل خانه نازل می‌‌شود. به شکرانه سلامتش نامش را عباسعلی گذاشتند تا در سایه صاحبان نامش، جوانمردی و مهربانی و بخشندگی و دست‌‌گیری بیاموزد. دم گرم پدر و مادر، در جان کودک می‌‌پیچید و رشد می‌‌کرد. عباسعلی فرزند کویری بود که خداوند با هزاران معجزه از دستان خشک و ترک‌‌خورده‌‌اش گندم می‌‌رویاند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب
شهید اسماعیل ولی می آبادی 20 آگوست 14

شهید اسماعیل ولی می آبادی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

دوم فروردین سال هزاروسیصدوسی‌وهفت بود که در و دیوار خانۀ آقا محمود با صدای گریۀ طفلی آشنا شد. قدم نورسیده، آن هم در دیدوبازدیدهای سال ‌نو و شادی تحویل سال، فصل جدیدی از دفتر عمر خانواده را در تهران رقم زد و شیرینی و حلاوتی مضاعف بر دهان و قلب‌ها نشاند.متأهل بود و مهدی و حامد از یادگارهای ایشان می‌باشد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب