جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید محمد اسماعیل نوری

شهید محمداسماعیل نوری 22 آگوست 14

شهید محمداسماعیل نوری

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

سال هزاروسیصدوهشت در روستای امام‌آباد دامن‌کوه دامغان و در منزل حسن نوری پسری پا به عرصۀ وجود گذاشت که نامش را محمداسماعیل گذاشتند. در کنار خانواده رشد کرد و از همان طفولیت به کشاورزی و دامپروری مشغول شد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب