جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید ابراهیم شبستانی

شهید ابراهیم شبستانی 18 آگوست 14

شهید ابراهیم شبستانی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

ابراهیم سال هزاروسیصدوچهل‌ویک در خانواده‌ای ساده، صمیمی و زحمت‌کش از روستای همیشه‌‌‌‌بهار «بادله‌کوه» دامغان به چهرۀ‌‌ دنیا لبخند زد. پدرش اسماعیل به دام‌‌پروری و کشاورزی اشتغال داشت. ابراهیم خیلی زود دوشادوش پدر راهی مزرعه و صحرا شد تا درس نیمه‌تمام مدرسه را در دامن طبیعت و برق عرق جبین پدر به اتمام رساند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب