جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب سومار

شهید ابراهیم شبستانی 18 آگوست 14

شهید ابراهیم شبستانی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

ابراهیم سال هزاروسیصدوچهل‌ویک در خانواده‌ای ساده، صمیمی و زحمت‌کش از روستای همیشه‌‌‌‌بهار «بادله‌کوه» دامغان به چهرۀ‌‌ دنیا لبخند زد. پدرش اسماعیل به دام‌‌پروری و کشاورزی اشتغال داشت. ابراهیم خیلی زود دوشادوش پدر راهی مزرعه و صحرا شد تا درس نیمه‌تمام مدرسه را در دامن طبیعت و برق عرق جبین پدر به اتمام رساند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب