جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب رقابیه

خاطراتی از شهید علی حسن بیکی 14 ژوئن 16

خاطراتی از شهید علی حسن بیکی

«شهید علی حسن بیکی»

نام پدر: باقر
مسئولیت: مسئول تدارکات خط
تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۱۰/۰۲
تاریخ شهادت:۱۳۶۱/۰۱/۰۶
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب