عنوان و نام پدید آو را مجموعه همراه عنوان و نام پدید آو را مجموعه همراه باجنگ۳/ شهید محمد اردکانی زاده

شخصات نشرا دامغان ستارگان پر فروغ ۱۲۰۲

گردآورنده موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان

مشخصات ظاهری ۲۲ ص شابک

گردآورنده: موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ برداشت از فرهنگنامه شهدای دامغان / شهدای پاسدار استان سمنان / شهید محمد اردکانی زاده

مجری طرح :دفتر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس استان سمنان

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ و سال انتشار: اول زمستان ١۴٠٢

قیمت: ۴۵/٠٠٠ تومان

انتشارات ستارگان پر فروغ زیر نظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان می باشد کلیه حقوق این اثر برای اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع استان سمنان و مؤسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان محفوظ است.

نشانی انتشارات : سمنان – دامغان – خیابان پاسداران کوچه فرمانداری – جنب دفتر امام جمعه پلاک ۱۰ و ۱۶ موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ تلفن : ٣۵٢۴۴۶۵١ – ٣۵٢۵۴٢۵٠-٠٢٣