سرشناسه شعبانی زهرا ١٣۴۴

عنوان و نام پدیدآور: مجموعه همراه با روزهای جنگ / شهید علی اکبر اکبری / به قلم زهرا شعبانی

مشخصات نشر: دامغان ستارگان پرفروغ،

۱۴۰۲. مشخصات ظاهری ۲۹ ص

شابک ۴ – ٣٣-۵٣۵٧-۶٢٢-٩٧٨

شماره کتابشناسی ملی ۹۵۲۱۳۲۹ اطلاعات رکورد کتابشناسی فیها شهدای پاسدار استان سمنان / شهید علی اکبر اکبری

مجری طرح دفتر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس استان سمنان

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ و سال انتشار: اول زمستان ١۴٠٢ قیمت: ۴۵/٠٠٠ تومان

انتشارات ستارگان پرفروغ زیر نظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان میباشد کلیه حقوق این اثر برای اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان و مؤسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان محفوظ است

نشانی انتشارات : سمنان دامغان – خیابان پاسداران – کوچه فرمانداری- جنب دفتر امام جمعه پلاک ۱۵ و ۱۶ موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ تلفن : ٣۵٢۴۴۶۵١ – ٣۵٢۵۴٢۵٠-٠٢٣