سرشناسه:معلم،حسین۱۳۲۰

عنوان و نام پدیدآور نسیم بهشت به قلم حسین معلم

مشخصات نشر: دامغان موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان، ۱۳۹۸

مشخصات ظاهری ج: ۱۴/۵×۲۱/۵ س،م


عنوان کتاب : نسیم بهشت -۱ – حاشیه ای بر وصیت نامه شهید سید محمد مرتضوی به قلم حسین معلم ویراستاری

صفحه آرایی و طراحی جلد: موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان

نوبت چاپ و سال انتشار اول – ۱۳۹۸

شمارگان و قیمت : ۱۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی چاپ منصور – دامغان – بلوار پیروزی

کلیه حقوق این اثر برای موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان محفوظ است.

نشانی مرکز پخش سمنان دامغان – میدان ۱۵ خرداد – خیابان ۱۷ شهریور – پلاک ۴۰ تلفن : ۳۵۲۴۴۶۵۱-۳۵۲۵۴۲۵۰ – ۰۲