سرشناسه : علی آبادیان، ابوالفضل ۱۳۴۳

عنوان و نام پدیدآور ابو الفضل علی آبادیان این ستاره شهید سید محسن حیدرهایی

تهیه و تالیف مشخصات نشر : دامغان ستارگان ،پرفروغ ۱۴۰۱

مشخصات ظاهری : ۸۶ صفیبا


عنوان :ستاره جشمک زن۵

نویسنده: ابوالفضل علی آبادیان

ویراستار: سیده بشری تقوی صفحه آرا موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ طراح جلد مسعود عباسیان

شمارگان و قیمت ۵۰۰ نسخه – ۴۲۰۰۰۰ ریال

نوبت چاپ اول – زمستان ۱۴۰۱ چاپ و صحافی المپیک – قم کلیه حقوق این اثر برای موسسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ محفوظ است انتشارات ستارگان پر فروغ زیر نظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان میباشد.

نشانی مرکز پخش سمنان دامغان – خیابان پاسداران کوچه فرمانداری – جنب دفتر امام جمعه – پلاک ۱۵ و ۱۶ موسسه فرهنگی ستارگان پرفروغ تلفن : ۳۵۲۴۴۶۵۱ – ۳۵۲۵۴۲۵۰ – ۰۲۳شهید سید محسن حیدرهایی