سرشناسه علی آبادیان ، ابوالفضل۳، ١٣۴٣

عنوان و نام پدیدآور علی آبادیان

مشخصات نشر : دامغان ستارگان پرفروغ ١۴٠١ این ستاره شهید محمد رضا خدابنده لو

تهیه و تالیف ابو عص

مشخصات ظاهری : ۶٧ ص

شماره۳

عنوان کتاب : ستاره های چشمک زن۳

:نویسنده: ابوالفضل علی آبادیان

ویراستار: فرهاد خوانساری صفحه آرا موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ

طراح جلد مسعود عباسیان مجری طرح دفتر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس استان سمنان واپایش نهایی مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس استان سمنان، فاطمه مصطفوی

شمارگان و قیمت ۱۰۰۰ نسخه – ۴۲۰۰۰۰ ریال چاپ

صحافی المپیک قم

کتاب با حمایت اداره کلحفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان به چاپ رسیده کلیه حقوق این اثر برای موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ محفوظ است

انتشارات ستارگان پرفروغ زیر نظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر دامغان میباشد نشانی مراکز پخش : سمنان – دامغان – خیابان پاسداران – کوچه فرمانداری پلاک ۱۵ و ۱۶ تلفن : ۳۵۲۴۴۶۵۱ – ۳۵۲۵۴۱۵۰ – ۰۲۳ سمنان – میدان استاندارد – بلوار دفاع مقدس – مرکز فرهنگی دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع استان سمنان تلفن : ۳۳۴۸۰۹۹۱