سرشناسه : نصیری – مهرناز ۱۳۵۶

عنوان و نام پدیدآورنده : روزی که بزرگ شدم ، مهرناز نصیری به سفارش : اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان ان سمنان و با حمایت ایت موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ شهرستان دامغان

مشخصات ناشر : تهران ، انتشارات صریر ۱۴۰۰

مشخصات ظاهری : ۲۸ صفحه – قطع خشتی


عنوان کتاب و پدید آورنده روزی که بزرگ شدم مهرناز نصیری ۱۳۵۶

مجری طرح : دفتر نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس استان سمنان وا پایش نهایی مدیر ادبیات و تاریخ دفاع مقدس اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان – فاطمه مصطفوی فر

ویراستار: زهرا معلم تصویرگران زهرا جلالوند – صدیقه صرفی

گرافیک طراح جلد : موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ شهرستان دامغان

شابک : ۶-۸۶۵-۳۳۱-۶۰۰-۹۷۸ نوبت چاپ : اول – ۱۴۰۰ – نشر صریر شمارگان : ۵۰۰ نسخه چاپ و صحافی : زمزم سحر قیمت: ۵۱۰۰۰۰ ریال کلیه حقوق این اثر برای اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان محفوظ است.

نشانی سمنان – میدان استاندارد – بلوار دفاع مقدس – مرکز فرهنگی دفاع مقدس – کدپستی . ۳۵۱۴۹۱۹۱۱ – اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان سمنان – تلفن : ۳۳۴۸۰۹۹۱