سرشناسه حدادی زهرا ۱۳۴۴

عنوان و نام پدیدآور دو مروارید و یک صدف خاطرات شهیدان حسن گلشنی و دو خواهرزاده اش سید سعید هاشمی عبدالرحیم خطیب زاده زهرا حدادی

مشخصات نشر :دامغان ستارگان پرفروغ ١۴٠١

مشخصات ظاهری ص: ١٣۶جدول ٢١/۵٠١۴/۵ سم.


ویراستاری، صفحه آرایی طراحی جلد موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ

نوبت چاپ و سال انتشار اول – ۱۴۰۱

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال

چاپ و صحافی المپیک – قم انتشارات ستارگان پرفروغ زیر نظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ دامغان میباشد

کلیه حقوق این اثر برای مؤسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ دامغان محفوظ است

نشانی مرکز پخش سمنان – دامغان – خیابان پاسداران کوچه فرمانداری – جنب دفتر امام جمعه پلاک ۱۵ و ۱۶ موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ تلفن : ۳۵۲۴۴۶۵۱-۳۵۲۵۴۱۵۰ – ۰۲۳