کتاب حرفهای ناگفته

بر اساس زندگی احمد تیموری آزاده دوران دفاع مقدس

به قلم آزاده ربیعی

مشخصات نشر: دامغان ستارگان پر فروغ ١۴٠٢

مشخصات ظاهری ١١۴ ص

ویراستار: گروه ویراستاری موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ

صفحه آرا طراح جلد موسسه فرهنگی هنری ستارگان پرفروغ شمارگان ۵۰۰ نسخه

نوبت چاپ سال انتشار اول – تابستان ١۴٠٢

قیمت: ۶۵/۰۰۰ تومان

انتشارات ستارگان پر فروغ زیر نظر موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان می باشد.

کلیه حقوق این اثر برای مؤسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان محفوظ است. نشانی مرکز پخش : سمنان – دامغان – خیابان پاسداران کوچه فرمانداری – جنب دفتر امام جمعه پلاک ١۵ و ۱۶ موسسه فرهنگی هنری ستارگان پر فروغ دامغان تلفن : ٣۵٢۴۴۶۵١-١۵٠ ٣۵٢۵۴ – ٠٢٣

دربرشی از کتاب آورده است که: جوری خون از بدنمان جاری شد که حمام راه افتاد. بعدش هم خبری پانسمان و نبود. بعضی وقت ها چوب درست میکرد و آنقدر زد ماه توانستیم روی بگذاریم زیر بغلمان می گرفتند می گاهی اتو را بدنمان میکشید یا انبردست ناخن سبیل

بچه ها کشیدند.

اگر تنبیه می کردند. قرآن مفاتیح هرگز نداشتیم. اواخر یک قرآن کل آسایشگاه داده بودند حق این یک قرآن را دیگران آموزش

بدهد نداشتیم.

حتی صحبت کردن هم برایمان ممنوع بود