جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب کاشان

شهید مصطفی سمیعی زاده 17 آگوست 14

شهید مصطفی سمیعی زاده

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

مصطفی فرزند یدالله، دوم آذرماه هزاروسیصدوچهل در شهرستان دامغان به دنیا آمد. پدر او در شهربانی خدمت می‌‌کرد. به همین دلیل در چهارسالگی به کاشان نقل مکان کردند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب