جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب کادرجهادی

خاطراتی از شهید ابراهیم رجب بیکی 14 ژوئن 16

خاطراتی از شهید ابراهیم رجب بیکی

 «شهید ابراهیم رجب بیکی»

نام پدر: غلامحسین
مسئولیت: مسئول پشتیبانی مقرجهاد در حمیدیه
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۴/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۸/۲۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب