جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب پاسگاه سوم شکاری همدان

شهید علی نقی فخرالدین 2 سپتامبر 14

شهید علی نقی فخرالدین

 

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

در روز دوم دی‌‌ماه سال هزاروسیصدوسی‌وسه، در روستای امروان دامغان، فرزند پنجم رضاقلی به دنیا آمد. علی‌‌نقی شش خواهر و برادر دیگر هم دارد. پدر خواربارفروشی و باغ داشت. مثل بقیه مردم آنجا کشاورزی می‌کرد. در امروان کشاورزی رونق داشت. آب از چشمه قل‌‌قل در اطراف تویه‌‌دروار می‌آمد. مردم دیم‌‌کاری می‌کردند و کنجد و لوبیا و سیب‌زمینی می‌کاشتند. علی‌‌نقی کمک حال پدر بود.

ادامه مطلب

ادامه مطلب