جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب مداح اهلبيت

خاطره ای از شهید غلامعلی صداقتی 18 ژوئن 16

خاطره ای از شهید غلامعلی صداقتی

«شهید غلامعلی صداقتی»

فرزند: عباسعلی              
مسئولیت: معاون گردان پیاده      
تاریخ تولد: ۱۳۳۳/۰۱/۰۱       
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۰۲/۳۱
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
خاطراتی از شهید ابراهیم رجب بیکی 14 ژوئن 16

خاطراتی از شهید ابراهیم رجب بیکی

 «شهید ابراهیم رجب بیکی»

نام پدر: غلامحسین
مسئولیت: مسئول پشتیبانی مقرجهاد در حمیدیه
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۴/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۰۸/۲۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب