جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب علی معلم

شرح و تفسیر یاران شهر یار توسط استاد علی معلم دامغانی 13 اکتبر 15

شرح و تفسیر یاران شهر یار توسط استاد علی معلم دامغانی

یاران شهرِ یار

شرح و تفسیر یاران شهر یار توسط استاد علی معلم دامغانی

بسم الله الرحمن الرحیم

«با درود به حضرت مصطفی (ص) و خاندان پاک او»

شهریاران بود و خاک مهربانان این دیار                                        مهربانی کی سرآمد شهرِ یاران را چه شد

ادامه مطلب

ادامه مطلب