جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شوش

خاطره ای از شهید حاج حبیب الله ترابی 13 ژوئن 16

خاطره ای از شهید حاج حبیب الله ترابی

«شهید حاج حبیب الله ترابی»

نام پدر: فضل الله
مسئولیت: مسئول روابط عمومی گردان علم الهدا سوسنگرد
تاریخ تولد: ۱۳۱۲/۰۴/۱۶
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۱/۰۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب