جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید محمد پایون

شهید محمد پایون 14 آگوست 14

شهید محمد پایون

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

در سال هزاروسیصدوچهل‌وهفت در شهر ری به دنیا آمد. قبل از تولد، عمال رژیم شاه پدرش را دستگیر و ناپدید کردند. مادر و محمد بعد از ناپدیدشدن پدر به روستای فرات کوچ کردند و تحت سرپرستی پدربزرگ مومن و متعهد که معروف به مشهدی علی‌اکبر نظام بود قرار گرفتند.

ادامه مطلب

ادامه مطلب