جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید محمدحسن اقبالیه

خاطره ای از شهید محمدحسن اقبالیه 21 مارس 16

خاطره ای از شهید محمدحسن اقبالیه

«شهید محمدحسن اقبالیه»

نام پدر: ولی الله
مسئولیت :فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۱۱/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۱/۲۳
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب