جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید علیرضا شامانی

خاطراتی از شهید علیرضا شامانی 16 ژوئن 16

خاطراتی از شهید علیرضا شامانی

« شهید علیرضا شامانی»

نام پدر: حسن
مسئولیت: فرمانده گروهان پیاده
تاریخ تولد: ۱۳۴۲/۰۴/۰۶
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۱/۲۴
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب
شهید علیرضا شامانی 18 آگوست 14

شهید علیرضا شامانی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

وقتی که آمد، شش روز از تیرماه گذشته بود. مثل خورشید تیرماه گرم بود اما کوچک. چون گلی که هر گلبرگش پرتوی بود از نور خداوند.

نامش را علیرضا گذاشتند. حسن‌‌‌آقا فرزندش را با صفای دل و پاکی روح، زیستن آموخت. در کنار هر رنجی با نیروی ایمان، صبوری را به او می‌‌‌آموخت و روزهای طاقت‌‌‌فرسای زندگی را با ذکر دوست و تنها با نزدیک‌‌‌شدن به معبود معنا می‌‌‌نمود.

ادامه مطلب

ادامه مطلب