جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شهید سید رضا حسینی پور

شهید سید رضا حسینی پور 19 آگوست 14

شهید سید رضا حسینی پور

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

اواسط پاییز هزاروسیصدوسی‌‌وسه بود که خدا گل وجود سیدرضا را شکوفا کرد. سیدرضا در هُرم نفس مادر و زیر سایۀ سبز پدر درس انسانیت، غیرت و مسلمانی آموخت. رشد کرد، بالید و بالغ شد. نوجوان بود که به تهران رفت. کار کرد و در کنارش درس خواند و سپس به استخدام دادگستری تهران درآمد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب