جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب شدت جراحات

شهید وحید زارعی شوکت آبادی 29 سپتامبر 14

شهید وحید زارعی شوکت آبادی

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

دلش آمدن پسری را گواهی می‌‌داد. پسری که در آغوش گرمش بنشیند و او آواز عشق و محبت را در گوشش نجوا کند. دلش پسری می‌‌خواست تا نجوای عشق، ذکر، دعا و راز و نیاز، همه را در حریم دلش جای دهد. دلی که تجلی‌‌گاه عشق خالقش شود.

ادامه مطلب

ادامه مطلب
شهید علی جزء حدادی مطلق 17 آگوست 14

شهید علی جزء حدادی مطلق

“بسم رب الشهداءوالصدیقین”

علی فرزند اسماعیل، ششم مردادماه هزاروسیصدوپنجاه‌ونه در روستای کلاته دامغان به دنیا آمد. تا پنجم ابتدایی را که خواند ترک تحصیل کرد تا یاور نان‌آور خانواده، پدر مهربانش، باشد.

ادامه مطلب

ادامه مطلب