جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب اصابت ترکش و خمپاره

خاطره ای از شهید محمد رشیدی 15 ژوئن 16

خاطره ای از شهید محمد رشیدی

«شهید محمد رشیدی»

نام پدر: حسین
مسئولیت: مسئول نیروهای اعزامی
تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۱۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۵۹/۱۰/۲۲
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب