جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب اصابت ترکش به گردن و دست

خاطره ای از شهید ابوالفضل حیدری 14 ژوئن 16

خاطره ای از شهید ابوالفضل حیدری

«شهید ابوالفضل حیدری»

نام پدر: محمدتقی
مسئولیت: مسئول تدارکات خط
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۲/۱۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۱/۱۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب