جستجو در دایره المعارف شهدا

نوشته هایی با برچسب ابوالفضل حیدری

خاطره ای از شهید ابوالفضل حیدری 14 ژوئن 16

خاطره ای از شهید ابوالفضل حیدری

«شهید ابوالفضل حیدری»

نام پدر: محمدتقی
مسئولیت: مسئول تدارکات خط
تاریخ تولد: ۱۳۳۷/۰۲/۱۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۱/۱۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادامه مطلب

ادامه مطلب